Skip to main content

Tietosuoja­seloste

Rekisterin ylläpitäjä

Nora Lönnqvist
Y-tunnus 276 8547-6
Rakennusmestarintie 27 E 17, 20320 Turku

Verkkosivuston osoite: https://www.univormu.fi

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö: Nora Lönnqvist, nora@univormu.fi. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö vastaa viimeistään 20 arkipäivän kuluessa tätä rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

Rekisterin nimi

Nora Lönnqvist Tmi/ Univormu NL -yrityksen asiakasrekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteen ylläpito ja jatkotilauksien helppous. Asiakasrekisteriin kerätään henkilötietoja asiakassuhteen helpottamista varten. Tietoja ei luovuteta muille vaan ovat ainoastaan Univormun käytettävissä. Tallennettuna on asiakkaan nimi, toimipaikka, mekkojen ostajien pituus/lantio, sähköpostiosoite, puhelinnumero, toimitusosoite. Ilman henkilötietoja tilausta ei voida tehdä eikä tilata oikean kokoista tuotetta. Tiedot on myös tärkeä säilyttää jatkon kannalta mikäli tuotteesta tulisi reklamaatio.

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tietosi välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle.

Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa myös analytiikka- ja personointitarkoituksiin. Hyödynnämme ostokäyttäytymis- ja selaustietoja yhteistyökumppanien kanssa, jotta voimme paremmin tarjota sinua kiinnostavia tuotteita ja tarjouksia. Analytiikka- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua tai pseudonymisoitua aina mahdollisuuksien mukaan. Vain me pystymme yhdistämään käytetyn pseudonymisoidun tiedon nimeesi.

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin säännönmukaisena ja pääasiallisena tietolähteenä ovat käyttäjiltä itseltään kerättävät tiedot. Univormun verkkokaupassa www.univormu.fi tulee jättää henkilötiedot tilausta tehdessä. Tilaukset siirtyvät WordPress verkkokauppapohjaan sekä Nora Lönnqvistin sähköpostiin.

Jos yhteydenotto johtaa asiakassuhteeseen, tallennetaan asiakasrekisteriin nimen ja sähköpostin lisäksi asiakassuhdetta koskevat tiedot, joita ovat tilaus-, laskutus- ja maksutiedot sekä yritysasiakkaan kohdalla myös yrityksen yhteystiedot (y-tunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero). Tämän lisäksi tallennetaan mikä tuote ja missä värissä se on ostettu, onko tuotetta kustomoitu, onko ollut kyseessä tarjous, voittopalkinto tai jokin muu erikoistilanne.

Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, että vain tietoon oikeutetuilla on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy tietoihin.

Lasten yksityisyydensuoja

Koska lasten henkilötietojen suojaaminen on erityisen tärkeää, emme käsittele kenenkään henkilötietoja, jonka tiedämme olevan alle 16-vuotias, ilman hänen lailliselta huoltajaltaan saatua hyväksyntää. Laillisella huoltajalla on halutessaan oikeus tarkistaa lasta koskevat tiedot tai pyytää niiden poistamista.

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään sähköpostiarkistossa ja kirjanpitoaineistossa niin kauan kuin laki rekisterinpitäjältä sitä edellyttää tai siihen asti, että asiakas esittää henkilötietojansa koskevan poistopyynnön rekisterinpitäjälle, ellei rekisterinpitäjää edellytetä edelleen säilyttämään tietoja tai ellei rekisterinpitäjällä ole oikeutettua etua edelleen säilyttää tietoja.

Tietojen säännönmukainen luovutus

Rekisteritietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteritietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen ja valitusoikeus

Asiakkaalla on oikeus saada poistettua henkilökohtaiset tiedot rekisteristä.

Asiakkaalla on

  • oikeus tarkastaa häntä koskevat henkilötiedot
  • oikeus tietojen oikaisemiseen
  • oikeus käsittelyn rajoittamiseen (esimerkiksi markkinoinnin estäminen)
  • oikeus peruuttaa suostumus (esimerkiksi suostumuksen peruuttaminen markkinointiin)
  • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö tulee toimittaa edellä mainitulle asiakasrekisteriä hoitavalle henkilölle. Ennen tietojen luovutusta asiakkaan tulee todistaa henkilöllisyytensä.

Asiakkaalla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos henkilötietojen käsittelylle ja säilyttämiselle ei ole lakisääteisiä velvoitteita.

Tietoturvaloukkaus

Mikäli Univormu NL -yritykselle tulee tietoon järjestelmään kohdistunut tietoturvaloukkaus, joka todennäköisesti vakavasti vaarantaa asiakkaiden yksityisyyden, ilmoitetaan tietoturvaloukkauksesta asiakkaille sähköpostitse ilman aiheetonta viivytystä.

Ilmoituksessa kerrotaan mitä tietoja tietoturvaloukkaus koskee, mitkä ovat loukkauksen todennäköiset seuraukset ja mihin toimenpiteisiin Univormu NL -yritys on ryhtynyt tietoturvaloukkauksen johdosta.

Muutokset

Rekisterinpitäjä varaa oikeuden korjata tai muuttaa tietosuojaselostetta koska tahansa, mikäli muutokset vastaavissa tietosuoja- ja yksityisyyssuojalainsäädännöissä sitä edellyttävät.

Sovellettava laki ja valvova viranomainen

Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen henkilötietolakia ja EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR). Henkilötietojen käsittelyä valvova viranomainen on Suomen tietosuojavaltuutettu.

EVÄSTESELOSTE

Evästeet

www.univormu.fi -verkkosivustolla käytetään seuraavien palveluiden tai sovellusten evästeitä:

  • Facebook
  • Google Analytics
  • Instagram

Facebook

Facebookin kautta seurataan mitkä aiheet kiinnostavat tykkääjiä. Näiden tietojen käytössä toimii tietokone ja matkapuhelin. Nämä tiedot ovat pääkäyttäjällä.  Evästeiden avulla parannetaan verkkosivuston asiakaskokemusta sekä kerätään tietoa analyyseihin ja markkinointiin. Facebookin inboxiin lähettäneiden viestit ovat näkyvissä hallinnoinnista vastaavilla ihmisillä. Evästeet eivät sisällä henkilökohtaisia tietoja, jotka voitaisiin yhdistää käyttäjään.

Google Analytics

Käytössä.

Instagram

Instagram käytössä jota kautta nähdään ketkä ovat Univormusta kiinnostuneita sekä voidaan jakaa muille Univormuun liittyviä kuvia. Käytössä myös Instagram mainonta.

Lue lisää Googlen tietosuojaselosteesta sekä evästeiden käytöstä.

 

Tietosuojaseloste päivitetty 6.10.2021